O projektu

Jak známo, ceny nemovitostí se řídí jak jejich vlastnostmi, tak nabídkou a poptávkou trhu. Cílem našeho projektu je sledovat vývoj cen bytů v ČR a každému zájemci pomoci se správným oceněním bytu. Tomu, kdo chce byt prodat nebo koupit, pak program pomůže stanovit správnou cenu bytu nebo vhodný okamžik jeho prodeje. Ačkoliv je každý byt svým způsobem jedinečný a jeho cena musí být proto vždy stanovena individuálně, vykazují byty v určité oblasti společné rysy, které umožňují jejich ceny porovnávat.

Přesné ocenění bytu je samozřejmě věcí odborníka. Náš projekt v tomto smyslu slouží jen jako kontrola, zda Vámi uvažovaná cena neleží mimo současný tržní rámec. Ovšem každý bude jistě souhlasit s tím, že v případě velkých finančních transakcí, jakými jsou prodeje nemovitostí, je třeba mít možnost si navrhovanou cenu ověřit. Proto využíváme výhod otevřené internetové komunikace a věříme, že se naše stránky stanou vítanou pomůckou pro všechny, kdo stojí před prodejem nebo koupí bytu.

Po zaslání údajů na server následuje výpočet, zhodnocení a porovnání hodnot s průměrnými aktuálními cenami v dané oblasti. V programu pravidelně probíhá statistické zpracování a vyhodnocení cen, přičemž jsou k dalšímu zpracování přijímána pouze ta zadání, která nepřekračují povolenou odchylku od aktuálního průměru ceny.

Protože určení cen je tím přesnější, čím více lidí se průzkumu zúčastní, budeme velice rádi, pokud o nás dáte vědět i jiným.